برگزاری اولین سمینار آموزشی استقرار نظام HSE در آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها
این سمینار با هدف تبیین برنامه های استقرار نظام HSE در آزمایشگاه و کارگاه اولین سمینار استقرار نظام

ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE در آزمایشگاه های مرکزی و کارگاههای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها ،

مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری با حضور دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت

علوم ، تحقیقات و فناوری  و روسای آزمایشگاه های مرکزی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز پژوهشی و

پارکهای علم و فناوری روز چهارشنبه 10/6/1395 در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران برگزار شد.

سخنرانی و خیر مقدم نماینده محترم آقای دکتر امید خواه رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران همچنین

سخنرانی آقای دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، و چند سخنرانی تخصصی توسط اساتید

متخصص و صاحب نظر در موضوعات: فرآیند اخذ گواهی ایزو 17025 توسط دانشگاه ها، پزوهشگاه ها و

پارک های علم و فناوری، نحوه مدیریت پسماند های آزمایشگاهی و تحقیقاتی، ارائه تجربه دانشگاه تبریز در استقرار

نظام HSE ، بررسی الگوهای استاندارد برای ساخت آزمایشگاه های مرکزی و مجتمع های علمی و تحقیقاتی، بیان اثرات

زیست محیطی احتراق و کاهش هزینه های انرژی، نحوه استقرار سیستم های مدیریتی ایمنی و بهداشت حرفه ای در

آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها، رونمایی از کتاب اصول ایمنی آزمایشگاهی و کارگاهی و رونمایی از نرم افزار رتبه بندی

آزمایشگاه ها و کارگاه های عضو شبکه شاعا، و آغاز فرایند تهیه برنامه راهبردی 5 ساله آزمایشگاه ها و کارگاه های عضو

شبکه شاعا ، بیان اثرات زیست محیطی احتراق و کاهش هزینه های انرژی، اهمیت استقرار سیستم های مدیریتی و بهداشت کار

و اجرای عملیات آتش نشانی و اطفای حریق در آزمایشگاه ها و کارگاه ها از جمله برنامه این نشست تخصصی بود.
   1395/6/13 15:02    تعداد بازدید :  164

تعداد بازدید : 164
10/10 (تعداد آرا 1 نفر )
 
آذر 1396
 
3 2 1
10 9 8 7 6 5 4
17 16 15 14 13 12 11
24 23 22 21 20 19 18
30 29 28 27 26 25