صفحه نخست » اخبار و رویدادها » اطلاعیه شبکه آزمایشگاه های علمی ایران(شاعا)

به علت عدم اجرای تعهدات از سوی شرکت های:

۱- مهار فن ابزار( با مدیریت آقای مهندس مرعشی)

۲- آرمان پارس (با مدیریت سرکار خانم رشیدیان) 

۳- شرکت آرمیتا طب نوین ( با مدیریت خانم مهمانچی)

 تا اطلاع ثانوی از خرید هرگونه تجهیزات از این شرکت ها خودداری گردد.