تجهیزات آزمایشگاه‌های گروه شیمی

مجتمع آزمایشگاه‌های مرکزی

آزمایشگاه آنالیز کمی و کیفی

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1Flame photometery - JenewayPfp7UK 2009
2Wiseven آونWov-30کره
3کوره حرارت بالا Yaran-ایران 1393
4هموژنایزر اولتراسونیک QsonicaQ700آمریکا
5مایکروویو قدرت بالا MilestoneEthos1ایتالیا
6FTIR ترموفیشرNicolet IS10 آمریکا 2007
7پلاریمتر KRUSSP3000آلمان
8اسپکتروفتومتر D B PerkinElmerLambda25USA 2014
9جذب اتمی Analytic JenaContr AA300آلمان 2012
10HPLC SYKAMS7131آلمان

آزمایشگاه بیولوژی

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1سانتریفیوژ دور بالا SIGMA2-16pآلمان
2EC متر - 2عدد AZ--
3Melting Point KrossKSP INآلمان
4ترازوی حساس ANDGR 120ژاپن
5حمام آب گرم Memmert-آلمان
6اولتراسونیک معمولی ELMAS15Hآلمان
7آسیاب گلوله ای شرکت صنایع امین-ایران 2013
8آون - دو عدد MemmertUN55آلمان

آزمایشگاه شیمی تجزیه

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1اسپکتروفتومتر VARIANCary100
2اسپکتروفلوریمتر PerkinElmerLS45UK
3اسپکتروفتومتر- تک بیم TOMAS302
4اتولب Autolab e-corderEB 410استرالیا

آزمایشگاه شیمی آلی

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1سانتریفیوژ معمولی HettichEBA 20آلمان
2روتاری (HBU) IKARVO6MLآلمان
3آون MemmertUNB 500آلمان
4اسانس گیر -کلونجر 10cc85000-10ایران
5اسانس گیر -کلونجر 1cc85000-1ایران
6راکتور شیمیایی پرتابل 30 لیتریDPR-30ایران
7هات پلیت مگنتPIT 300ایران

آزمایشگاه شیمی معدنی

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1اسپکتروفتومتر PG InstrumentT 80UK
2pH متر AZ86502فنلاند
3سانتریفیوژ معمولی HettichEBA 20آلمان
4ترازو حساس GF 300G
5GC طیف گستر فرازGC 2552 TGایران
6آون Aria TebIP88ایران
7Melting Point KrussM 5000آلمان
8کوره حرارتی شیمی فنF.47ایران
9Rectifire-ایران
10سانتریفیوژ پارس آزما-ایران

آزمایشگاه تحقیقاتی آلی

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1آون2عدد- Memmert-آلمان
2اولتراسونیکFS600-
3چیلر-3 عدد-ایران

آزمایشگاه شیمی عمومی

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1آون Paat-Ariya-ایران
2بن ماری Memmert-آلمان
3سانتریفیوژ شیمی فنEC 148ایران

پژوهشکده نانو

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1pH متر BANTEPHS-3BWUSA
2HeaterHS2000-
3اولتراسونیک UltraVGT-1740 QTDکره
4سیستم PLAvaspec ULS-TECUSA
5pH متر ISTEKNeoMetآلمان
6Heater- 5عدد sana2491 2481 2489 SL 906 ایران
7Heater - دو عدد شرکت کار آزما -ایران
8آب دیونایز Human power1کره
9HeaterEEIایران صنایع آموزشی
10ترازو حساس ANDGH-200ژاپن
11کوره شیماز BATEC PC 21ایران
12لایه نشانی چرخشی--
13لایه نشانی فروبری--
14کوره شرکت آذر-ایران
15اسپاترینگ رومیزی DS14502004ایران شرکت پوشش های نانوساختار
16اسپاترینگ بزرگ-ایران شرکت پوشش های نانوساختار
17کوره مکعبی Exciton-ایران
18آون Memmert-آلمان
19سانتریفیوژ HettichUniversal 320آلمان
20اولتراسونیک SJIA-LA13SJIA-650Wچین
21روتاری HAHN SHINHS-3001 HS-2005v کره
22ترمومتر پالسی AZP-400ایران شرکت سمین
23پاور سوپلای های ولتاژ-ایران
24Osciloscope-ایران