تجهیزات آزمایشگاه‌های گروه مهندسی عمران

مجتمع آزمایشگاه‌های مرکزی

آزمایشگاه مکانیک خاک

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1 ترازوی -Controls11-Do6291Aایتالیا
2ترازوی-Controls11-Do6291Aایتالیا
2کاساگرانده -Controls -4 دستگاه22-T00 30/Fایتالیا
3جک نمونه آزمایش تراکم -ControlsT 821Aایتالیا
4جک نمونه درآر شرکت ابزار خاک -2 دستگاهHydraulic Jackایران
5دستگاه مقسم -کوارتر بزرگ-Controls15-D0430ایتالیا
6شیکر الک شرکت ابزار خاکAutomatic Sieve shakerایران
7چکش برقی آزمایشگاه تراکم -Controls33-T8512ایتالیا
8شیکر آزمایش هم ارز ماسه Automatic sand shaker -Controls47-T0056/30ایتالیا
9شیکر الک‌های کوچک-Controls15-D0403ایتالیا
10آزمایش تراکم در محل 35-T0131ایتالیا
11مجموعه دستگاه سه محوره -Controls28-T0401 TRIX 50 ایتالیا
12مجموعه دستگاه سیستم نفوذپذیری -ControlsModel:38-T0185/35 Model:38-T0184/A1 ایتالیا
14آزمایش تک محوره -ایران (شرکت ابزار خاک)
15دستگاه تست -tester-CBR -Controls-ایتالیا
16دستگاه تحکیم Controls26-T0320ایتالیا
17ترازوی 20 کیلویی مکانیکی-ایران ( شرکت ابزار خاک)
18ترازوی 20 کیلویی مکانیکی -OHAUS1119-
19ترازوی کوچک 2610 گرم -OHAUS-2 دستگاهUSPAT -
20ترازوی کوچک 311 گرم -OHAUS311-
21آون Controls-ایتالیا
22میز ارشمیدس-ایران ( شرکت ابزار خاک)
23Mixer-Controls22-T0060/1ایتالیا

آزمایشگاه‌های گروه عمران -فنی مهندسی

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1مکش مارشال -آزمایش آسفالت- WillEA25010آلمان
2مجموعه دستگاه بارگزاری صفحه-ایتالیا
3دستگاه سانتریفیوژ ویژه آسفالت WillE-آلمان

آزمایشگاه‌های گروه عمران -فنی مهندسی

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1جک بتن شکن 3000کیلو نیوتن -Controls50-3054B2ایتالیا
2هود-ایران رفسنجان
3آون -Controls-ایتالیا
4رکتی فایر-جوشکاریGAM TECHNIC SEPID TE632ایران (صنایع جوش گام تکنیک)
5کوره 1200 درجه سانتی گرادEXCITONایران
6دستگاه نفوذ آب در بتنشرکت اسم نداردایران
7دستگاه تست کشش میل‌گراد و فشاری بتنSTM-1000ایران
8دستگاه تست فشاری بتن MATEST YIM3000KNFMTایتالیا
9سیستم کنترل‌کننده تست فشاری و خمشی YIM30109NSایتالیا
10دستگاه تست خمشی بتن MATEST YIM30091ایتالیا
11دستگاه میکسر ملات -Controls16-B0072ایتالیا
12اتوکلاو -Controls62-L0032/Aایتالیا
13میز ارشمیدس بدون ترازودو عددایران
14شیکر هم ارز ماسه Controls-2 دستگاه-ایتالیا
15مقسم - کوارتز - Controlsدو دستگاهایتالیا
16بن ماری - ایران خودسازSD15ایران
17دستگاه تست خمش میل‌گرادSGB-200ایران
18هیتر -WILLE81-BO145/Dآلمان
19چکش اسمیت -Controls58CO181/Nایتالیا
20دستگاه کرنش‌سنج -Controls58-300230/Cایتالیا
21دستگاه اندازه‌گیری تغییر طول - کرنش سنج - WILLEBTO300آلمان
22Data layer - WILLEBT0305آلمان
23دستگاه تست کلردر بتن - ControlsCI-2020ایتالیا
24میکسر ملات - Controls16-L0005/Bایتالیا
25ماشین لوس‌آنجلس- آسیابشرکت ابزار خاکایران
26شیکر الکشرکت ابزار خاکایران
27آسیاب بزرگ صنعتیCM 108ایران
28ترازو - ANDEK-4100 iژاپن
29میز سیلان-ایران
30تعیین درصد هوای بتن تازه -Controls-ایتالیا
31دستگاه اندازه‌گیری تغییر طول نمونه‌های بتنیSCLایران
32دستگاه اندازه‌گیری تغییر طول نمونه‌های بتنی - Controls62-LOO35ایتالیا
33ترازوJADEVERچین
34قیف V Controls54-300147ایتالیا
35میز ویبره-ایران
36آون بزرگ -Controls-ایتالیا
37ترازوی 20 کیلویی مکانیکی2 عدد - OHAUS-
38دستگاه ویکات - زمان گیرش سیمان4دستگاهایران
39میز ارشمیدس بدون ترازو-ایران
40دستگاه تربیع یا مقسم - Controls15-D0430ایتالیا
41شیکر-ایران
42دوربین نیوو - ترازیاب - LeicaNA720-4 دستگاهسوئیس
43دوربین توتال استشن - LeicaTSO2 PLUS TYP:TSO2 PLUS 7 INCH R500 سوئیس
44دوربین توتال استشن - LeicaTSO2 TSO207 سوئیس
45دوربین توتال استشن - RUIDERTS-822Aچین
46دوربین توتال استشن RUIDESTS-822Aچین
47دوربین تئودولیت دیجیتال - TOPCONDT-106ژاپن
48دوربین تئودولیت مکانیکی - TOPCON2 دستگاهژاپن
49دوربین تئودولیت قدیمیNO1240-
50دوربین نیوو - TOPCONAT-67-3 دستگاهژاپن
51دوربین نیوو - SETLAL-24G-
52کانال هیدرولیکTQ-H12 B538611 انگلستان
53سنسور شتاب سنج-ایران
54جعبه حساسه-ایران