تجهیزات آزمایشگاه‌های گروه باغبانی

مجتمع آزمایشگاه‌های مرکزی

تجهیزات آزمایشگاه‌ کشت بافت گیاهی

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1سانتریفیوژ یخچال دار (SIGMA) 2-16KLآلمان
2میکروسکوپ (NIKON) ECLIPSE 80iژاپن
3اسپکتروفتومتر (T60U) T60 main unitانگلیس
4شیکرانکوباتور (WISE UBE) Wis-20Rکره
5میوه وسبزی خشک کنایران
6سانتریفیوژ یخچال دار (SIGMA3-16PKآلمان
7اتوکلاو (Reyhan tab)ایران
8بن ماری (memmert)dinenآلمان
9سانتریفیوژ (SIGMA)140881آلمان
10ژرمیناتور (نور صنعت)ایران
11Ph متر (Aqua- Cond) T9971
12شیکر KS260Bآلمان
13بینوکولار (AXION) USA
14آون (SHAFA) ایران
15یخچال فریزر (عمودی) {2دستگاه}367481ایران
16فیتوتورن (PECO)ایران
17GC-400ایران
18خشک کن میوه
19سوکسله 6 خانه و متعلقات10833025UK
20هیتر مگنت دارRHB2آلمان
21ترازو 600 گرمیJ8074679
22همزن اولترا سوندT18BS2آلمان
23الکتروفورز افقی- عمودی
24الایزا ریدر (BIOTEK) ELX 808USA
25رنگ ژاپن
26اتاق رشد گیاه تحقیقاتیایران

تجهیزات آزمایشگاه علوم باغبانی

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1آون Memmertآلمان
2استرئومیکروسکوپ( NIKON)eclipseژاپن
3میکروسکوپ (Olympus) {9 دستگاه} ژاپن
4PCR (Work station)ایران
5ژل داک ( SABZ)ایران
6آون (نور صفت فردوس)Paradiseایران
7دستگاه بسته بندی (HENKEL MAN)Boxer 42انگلیس
8PH meter (METTLER TOLEDO) Five Easy Fe20سوئیس
9EC meter ( WTW) 720آلمان
10اتوکلاو {3دستگاه}ایران
11میکروفیوژ (SIGMA)1-16آلمان
12شیکر (DRAGON LAB)چین
13ترموسایکلر (BIO RAD) T100USA
14ثبات گرافیکی اطلاعات (دو عدد)ایران
15دستگاه لوکس متر دیجیتال رومیزیPFA-LX12ایران
16اتوکلاو 25 لیتریSB25ایران
17شیکر انکوباتور گاما دیجیتالPSI-600Gایران
18بن ماری خشکPDW-519ایران
19ترازوی دیجیتال 4 رقم اعشارآموزشی شماره 1 ایران
20پمپ سرنگیSP2000 HPMایران
21اتوکلاو25 RTایران
22استریلایزرSL350 ایران
23شیکر رومیزی کلمپیSHAKER-C ایران
24خشک کن مخصوص گیاهان داروییGBHD500 ایران