تجهیزات آزمایشگاه‌های علوم خاک

مجتمع آزمایشگاه‌های مرکزی

علوم خاک

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1فلیم فتومتر - gene wayPfp7انگلیس
2فلیم فتومتر - gene wayPfp7انگلیس
3آون 20 - behdad-ایران
4سانتریفیوؤ - behdad3480-
5Ec meteraz
6سانتریفیوژ - hettichRotofix34aآلمان 2014
7شیکر - DROGON LABSK-0330-PROچین
8شیکر - DROGON LABSK-0330-PROچین
9شیکر IKAآلمان
10اتوکلاو -4 دستگاهایران
11انکوباتور - Wise cubeWisedکره
12ترازوی حساس WISDWBA-320DAIHAN Scientific
13میکروفیوژ - Beckman coulter367161آلمان
14Ph متر ECO METISTEKکره
15انکوباتور - JAL TEB-ایران
16ورتکس - IKAآلمان
17میکروسکوپ - JENUS1456-
18یخچال - SAMSUNGکره
19مایکرو ویو - LG13201کره
20ترازوی حساس - WISDWBA-320DAIHAN Scientific
21هیتر -2 عدد101843ایران
22ترازو کوچک707ژاپن
23پمپ خلاء207050ایران
24شیکر83455ایران
25یخچال - SUNIRAN-ایران
26اسپکتروفتومتر SP810انگلیس
27کوره گرافیتیGBC AVANTAاسترالیا
28اسپکتروفتومترDIAMONDسوئیس
29کوره حرارتی - شیمی فن-ایران

آزمایشگاه فیزیک خاک

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1آون-ایران
2همزن برقی -3 عدد- Black and Decker 100/200ایران
3دستگاه عصاره گیرپمپ خلاء118ایران
4ترازوی نرده ای - OHAUS-USA
5ترازوی دیجیتال سه نرده ای 200 گرمی - OHAUSSC2020USA
6هیترHN-101ایران
7دستگاه تولید آب فوق خالص - دیونیزه- آزمایشگاهیZU101-Bایران
8ترازوی دیجیتال 4 رقم اعشارآموزشی شماره 1ایران
9الک تر برای اندازه گیری توزیع اندازه خاکدانه هاPSD2ایران

آزمایشگاه شیمی و حاصلخیزی خاک

ردیفنام دستگاهمدلکشور سازنده
1اسپکتروفتومتر - MAPADAUV-1100-
2بن ماری - Behdad3430ایران
3Hot plate-ایران
4 عمودی - یخچال فریزر TMG340ایران
5آسیاب نمونه گیاهی - DELTA-تایوان
6آون - Shimi fanF.47ایران
7شیکر - Holdeker 5000 D - 2دستگاه3008ایران
8سانتریفیوژRotfix32Aآلمان
9فلیم فتومتر - JENWAYPFP7UK
10سانتریفیوژ - یونیورسال دور بالاPtt320ایران
11سانتریفیوژ -16 شاخه هوشمندRST 165ایران
12ترازو حساس - ANDژاپن
13ترازو 200 گرمی
14هات پلیت مگنت دار - Yellow lineMSH basicآلمان
15آب مقطر گیری - ZOLALANM-UV-3ایران
16Ec متر - ECOMETREco Metکره
17Ec متر - ECOMETREco Metکره