معرفی آزمایشگاه‌های دانشکده علوم پایه

مجتمع آزمایشگاه‌های مرکزی

معرفی آزمایشگاه‌های دانشکده علوم پایه

این مجتمع پژوهشی در زمینه های مختلف علوم پایه (شیمی، فیزیک، نانو و انرژی های نو) در حال فعالیت می باشد.آنالیزهای کمی و کیفی مواد در فازهای مختلف توسط دستگاه های پیشرفته این مجموعه انجام می گردد که جهت آشنایی بیشتر، به معرفی بخش های مختلف این حوزه پرداخته می شود.

 1- آزمایشگاه آنالیز کمی و کیفی

2- آزمایشگاه شیمی تجزیه

3- آزمایشگاه تحقیقاتی آلی

4- آزمایشگاه شیمی عمومی

5- آزمایشگاه شیمی معدنی

6- آزمایشگاه بیولوژی

7- آزمایشگاه پژوهشی نانو