معرفی آزمایشگاه‌های دانشکده کشاورزی

مجتمع آزمایشگاه‌های مرکزی

معرفی آزمایشگاه‌های دانشکده کشاورزی

ازآنجا که بخش کشاورزی دارای اهمیت محوری در رسیدن به خود کفایی واستقلال اقتصادی و تضمین کننده استقلال سیاسی کشور است لذا هر گونه تلاش برای حفظ ذخائر ژنتیکی، اصلاح و افزایش تولیدات کشاورزی، حاصلخیزی و مدیریت بهینه خاک ها، توزیع صحیح آب و طراحی هیدرولیکی سازه های آبی بسیار ارزشمند و حیاتی می باشد. با توجه به نیاز روز افزون کشور به پژوهش و تحقیقات علمی، این مجتمع پژوهشی در زمینه های مختلف علوم مرتبط به دانش کشاورزی و علوم زیستی با استفاده از علوم و فنآوری های نوین در حال فعالیت می باشد.در این راستا آنالیز و شناسایی مواد در فازهای مختلف توسط دستگاه های پیشرفته این حوزه انجام می شود که جهت آشنایی بیشتر با خدمات آزمایشگاهی به معرفی بخش های مختلف این مجتمع آزمایشگاهی پرداخته می شود:

1- آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی و مولکولی

2- آزمایشگاه تکنولوژی بذر

3- آزمایشگاه اصلاح نباتات

4- آزمایشگاه آبیاری

5- آزمایشگاه ژنومیکس

6- آزمایشگاه بیولوژی مولکولی

7- آزمایشگاه کشت بافت گیاهی

8- آزمایشگاه فیزیولوژی و سم شناسی حشرات

9- آزمایشگاه شیمی و حاصل خیزی خاک

10- آزمایشگاه آنالیز کمی و کیفی