معرفی مرکز پژوهشی انرژی‌های تجدید پذیر

مجتمع آزمایشگاه‌های مرکزی

معرفی مرکز

وجود مراکز پژوهشی و تحقیقاتی فعال در زمینه انرژی‌های نو، نقشی کلیدی در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و افزایش سهم تولید برق این منابع خواهد داشت. امروزه مراکز بسیاری در جهان با هدف کمک به توسعه تولید برق (و حرارت) از منابع تجدیدپذیر مشغول به فعالیت هستند که برخی از آن‌ها فعالیت‌های خود را صرفا بر یکی از منابع تجدیدپذیر متمرکز کرده‌اند و برخی دیگر سبدی از منابع تجدیدپذیر را در نظر گرفته‌اند. اما نوع فعالیت‌هایاین مراکز کمابیش یکسان است که  مهم‌ترین آن‌ها در زیر فهرست شده ‌است.

- امکان‌سنجی مناطق مختلف به لحاظ میزان منابع تجدیدپذیر در دسترس

- انجام تحقیقات با هدف شناسایی فناوری‌‌ها و مواد جدید برای ساخت تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر

-طراحی و ساخت توربین‌های بادی، سلول‌های خورشیدی و ….

-آزمایش عملکرد و قابیلت اطمینان تجهیزات ساخته‌شده

- شناسایی روش‌هایی برای بهبود عملکرد دستگاه‌ها

- ارزیابی نحوه اتصال منابع تجدیدپذیر به شبکه برق کشور